1. 1

ANA SAYFA | Ders Kayıt İşlemleri

20-21 Eylül 2018

DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır.)

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce, ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.ogris.gazi.edu.tr veya www.gazi.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.
Öğrenciler, öğrenimleri süresince ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadır. Ancak yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin akademik danışmanları kontrolünde ve ilgili fakülte adreslerinden duyurulan bilgileri dikkate alarak ders kayıt işlemlerini yapmaları olası hataları önleyecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER